DỊCH VỤ DIỆT GIÁN

Gián là loại côn trùng chuyên sống ở những nơi bẩn thỉu, hủy hoại và làm thức ăn bị nhiễm khuẩn, gặm nhấm vật dụng gia đình như: sách vở, quần áo,…Chúng là loại côn trùng có cánh nên di chuyển là cứ bay bay, đậu bất...

Đọc thêm